Qualitätspolitik - FÖRCH

Vânzare numai comercianţilor

Politica privind calitatea.

Și declarația de principii.

În centrul politicii noastre privind calitatea stau clienții noștri, cărora dorim să la furnizăm produse și servicii, corespunzătoare cerințelor și așteptărilor lor.

Acest obiectiv poate fi atins doar dacă se respectă următoarele principii de bază privind calitatea:

  • Calitatea ridicată a produselor și serviciilor noastre constituie obiectivul cel mai înalt al intreprinderii.
  • Etalonul pentru calitatea produselor și serviciilor noastre este stabilit de clienții noștri.
  • Punctualitatea livrărilor noastre, care trebuie să ajungă în siguranță la client, în colete împachetate conform prevederilor, face parte din așteptările clientului. Termenele convenite trebuie respectate.
  • Prelucrarea atentă și riguroasă a cererilor, ofertelor, comenzilor, mostrelor și reclamațiilor, conform principiului "zero erori".
  • Conformarea conștientă a tuturor angajaților, prin prisma răspunderii lor la realizarea obiectivelor noastre privind calitatea și abaterile de la calitate, de a-și informa superiorii, în cazul când acestea nu pot fi asigurate în cadrul atribuțiilor și competențelor angajatului.
  • Reducerea costurilor și creșterea productivității, printr-un nivel constant ridicat al calității, care poate fi atins doar dacă toate lucrările sunt corect efectuate încă de la început.
  • Prioritizarea evitării erorilor, în loc de remedierea lor ulterioară, prin înlăturarea cauzelor erorilor.
  • Evaluarea riguroasă a furnizorilor noștri, întrucât calitatea produselor noastre depinde în principal de furnizorii noștri.
  • Respectarea cerințelor curente și a așteptărilor clienților noștri.

Scopul eforturilor noastre este de a obține "satisfacția clienților noștri".

Declarația de principii privind sistemul de management al calității

Pentru îndeplinirea cerințelor clienților, convenite prin contract, pentru planificarea, îndeplinirea și supravegherea tuturor activităților relevante din punct de vedere al calității, în firma noastră a fost implementat un sistem de management al calității conform DIN EN ISO 9001:2008, ce se aplică în întreaga intreprindere.

Documentația privind managementul calității, constând din manualul calității și din documentele citate în el, ca de exemplu proceduri, indicații de lucru, este obligatorie pentru toți angajații firmei.

Persoana desemnată de conducerea companiei are sarcina de a asigura respectarea sistemului de management al calității, de a raporta cu regularitate despre performanțele sistemului și despre îmbunătățirile necesare (de exemplu pe baza auditurilor interne efectuate), pentru a contribui la creșterea în firmă a nivelului de dedicație față de cerințele clienților. În vederea acestui scop va beneficia de sprijinul conducerii companiei și a tuturor angajaților.

Prin măsurile menționate se va îndeplini politica companiei privitoare la calitate. În acest sens politica privind calitatea servește tuturor angajaților ca directivă obligatorie pentru o activitate responsabilă, pătrunsă de conștiința calității și orientată spre client.

Neuenstadt a. K., 01. iunie 2013

Certificate DIN EN ISO 9001:2015