Vânzare numai comercianţilor

Politica de mediu.

și declarația de principii.

Total Zero

Respectarea sigură a prevederilor legale și a propriilor standarde de mediu constituie baza sistemului de management al mediului. Verificarea cu regularitate a acestei politici de mediu împreună cu adaptarea corespunzătoare la noile evoluții are ca scop o îmbunătățire permanentă a protecției mediului.

Politica de mediu este valabilă și pentru filialele concernului nostru, în măsura în care sunt incluse în certificarea pe concern a sistemului nostru de management al calității / mediului. Ea se exprimă astfel:

Promovarea motivării conștiinței privind mediul înconjurător

Conștiința și responsabilitățile pentru protecția mediului sunt promovate la angajatele și angajații noștri de la toate nivelurile, prin școlarizare și informare.

Controlul sistemului de management al mediului

Prin verificări regulate se asigură actualitatea politicii de mediu. Aceasta se face prin audituri de intreprindere, ale căror rezultate sunt documentate și valorificate.

Proceduri de intreprindere și produse

Influențele asupra mediului, care provin din activitățile desfășurate de firmă, sunt monitorizate și evaluate. Pentru reducerea impactului asupra mediului se iau măsuri adecvate. Acestea reduc, respectiv evită emisiunile, contaminarea apelor, deșeurile sau alte influențe asupra mediului. Atingerea acestui obiectiv este sprijinită de utilizarea unor tehnologii prietenoase față de mediu.

Partenerii cu contract și furnizorii

Furnizorii și firmele partenere vor fi sprijiniți prin informații corespunzătoare, în vederea unei producții și a unei activități economice protectoare față de mediu.

Prevenirea incendiilor și a pericolelor

Au fost întocmite un plan de protecție împotriva incendiilor și un plan pentru situații de urgență, care sunt actualizate cu regularitate. Se efectuează exerciții și coordonări cu factorii externi implicați.

Informarea clienților

Clienții firmei sunt informați respectiv consiliați la nevoie, asupra tuturor implicațiilor produselor asupra mediului.

Produse noi și proceduri

Influențele asupra mediului ale produselor noi, ale acțiunilor și procedurilor, sunt evaluate în prealabil, iar impactul lor este redus în limita posibilităților tehnice și economice.

Informarea opiniei publice

Conducerea firmei asigură părților interesate, la cerere, informații privind activitățile de mediu ale concernului FÖRCH.

Angajamentul conducerii

În cadrul responsabilității antreprenoriale stabilim în manualul managementului politica noastră de mediu, cu obiectivele de ansamblu privind mediul și principiile de acțiune ale intreprinderii noastre.

Intreprinderea noastră utilizează și transpune în practică un sistem de management al mediului orientat spre cerințele și prevederile stabilite, de natură normativă, juridică sau internă, îl întreține și îi îmbunătățește permanent eficacitatea.

Manualul nostru integrat de management reprezintă o descriere a sistemelor de management al mediului și al calității. Utilizarea sa asigură îndeplinirea cerințelor convenite prin contracte precum și faptul că toate activitățile organizatorice, comerciale și tehnice, care au influență asupra mediului, vor fi planificate, dirijate și supravegheate.

Prin această declarație conducerea firmei stabilește ca obligație a tuturor angajatelor și angajaților, îndeplinirea activităților acestora conform expunerilor din acest manual de management și a indicațiilor de lucru adăugate ulterior, pentru a asigura ca prevederile referitoare la mediu corespund cerințelor impuse, cerințelor proprii, precum și așteptărilor societății.

Obiectivul nostru este îmbunătățirea continuă a performanțelor noastre de mediu. Prin intermediul evaluarii rezultatelor, al auditurilor interne, ca și a raportărilor periodice referitoare la protecția mediului în cadrul firmei, conducerea firmei verifică cu regularitate gradul de însușire, adecvarea și eficiența sistemului de management al mediului.

Asigurăm toate mijloacele necesare pentru îndeplinirea obiectivelor noastre de mediu și a implementării politicii de mediu.

Managementul evaluează gradul de îndeplinire al normativului în intreprindere.

Ne angajăm împreună cu intreprinderile noastre din concern în direcția îmbunătățirii continue și a dezvoltării sistemului nostru de management al mediului.

Neuenstadt a.K., den 01.06.2013


Certificate DIN EN ISO 14001:2015