Vânzare numai comercianţilor

Fișe de securitate, fișe tehnice

Indicații de exploatare

(SDB) Fișă de securitate
(TDB) Fişe tehnice
(BAW) Indicații de exploatare

Indicațiile de exploatare pentru lucrul cu substanțe periculoase conform §14 din Ordonanța privind substanțele periculoase, trebuie întocmite de intreprinzător sau de împuternicitul său pentru această activitate.

Regulamentul tehnic pentru substanțe periculoase (TRGS) 555 „Indicații de exploatare și informații pentru angajați“ dă recomandări privind conținutul și forma acestora.

Pentru elaborarea indicațiilor de exploatare se pot extrage machetele, care vor trebui adaptate locului de lucru respectiv.

Pentru a porni căutarea efectuați un clic pe lupă.